Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIENTUS

Aktualność danych:

MIENTUS – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (277 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 519 osób, z czego:

264

kobiety

255

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.04.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2702. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2686. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIENTUS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • lubelskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubuskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • opolskie132 mężczyzn, 145 kobiet

  • śląskie33 mężczyzn, 34 kobiety

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).