Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIERCZAK

Aktualność danych:

MIERCZAK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (99 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 169 osób, z czego:

89

kobiet

80

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.11.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2877. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2861. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIERCZAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie13 mężczyzn, 12 kobiet

  • małopolskie14 mężczyzn, 12 kobiet

  • śląskie44 mężczyzn, 55 kobiet

  • warmińsko-mazurskie6 mężczyzn

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).