Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIERNICKA

Aktualność danych:

MIERNICKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (121 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 284 osoby, z czego:

284

kobiety

Męska forma nazwiska to MIERNICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2682. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIERNICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie18 kobiet

 • lubelskie39 kobiet

 • lubuskie3 kobiety

 • łódzkie10 kobiet

 • małopolskie11 kobiet

 • mazowieckie121 kobiet

 • opolskie6 kobiet

 • pomorskie5 kobiet

 • świętokrzyskie3 kobiety

 • warmińsko-mazurskie6 kobiet

 • wielkopolskie22 kobiety

 • zachodniopomorskie14 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).