Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIERNICZAK

Aktualność danych:

MIERNICZAK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (78 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 110 osób, z czego:

55

kobiet

55

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2914. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2878. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIERNICZAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • małopolskie41 mężczyzn, 37 kobiet

  • podkarpackie2 kobiety

  • pomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • wielkopolskie2 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).