Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIERNOWSKA

Aktualność danych:

MIERNOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (11 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 32 osoby, z czego:

32

kobiety

Męska forma nazwiska to MIERNOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2934. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIERNOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 kobiety

  • mazowieckie8 kobiet

  • podkarpackie2 kobiety

  • pomorskie2 kobiety

  • świętokrzyskie11 kobiet

  • wielkopolskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).