Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIERNOWSKI

Aktualność danych:

MIERNOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (13 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 40 osób, z czego:

40

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MIERNOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2901. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIERNOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn

  • lubelskie4 mężczyzn

  • małopolskie2 mężczyzn

  • mazowieckie13 mężczyzn

  • podkarpackie3 mężczyzn

  • pomorskie2 mężczyzn

  • świętokrzyskie7 mężczyzn

  • wielkopolskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).