Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIERSKA

Aktualność danych:

MIERSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (82 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 107 osób, z czego:

107

kobiet

Męska forma nazwiska to MIERSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2862. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIERSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie6 kobiet

  • pomorskie82 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).