Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIERZCHAŁA

Aktualność danych:

MIERZCHAŁA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (156 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 280 osób, z czego:

139

kobiet

141

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.99.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2827. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2800. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIERZCHAŁA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie8 mężczyzn, 2 kobiety

  • lubuskie2 mężczyzn

  • łódzkie2 mężczyzn

  • opolskie4 mężczyzn, 6 kobiet

  • pomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie25 mężczyzn, 33 kobiety

  • wielkopolskie80 mężczyzn, 76 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).