Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIERZICKA

Aktualność danych:

MIERZICKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (27 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 80 osób, z czego:

80

kobiet

Męska forma nazwiska to MIERZICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2886. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIERZICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie4 kobiety

  • lubelskie27 kobiet

  • mazowieckie3 kobiety

  • podkarpackie2 kobiety

  • pomorskie6 kobiet

  • zachodniopomorskie21 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).