Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIERZWICKA

Aktualność danych:

MIERZWICKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (88 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 279 osób, z czego:

279

kobiet

Męska forma nazwiska to MIERZWICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2687. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIERZWICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 kobiet

  • kujawsko-pomorskie88 kobiet

  • mazowieckie13 kobiet

  • opolskie2 kobiety

  • pomorskie76 kobiet

  • śląskie7 kobiet

  • warmińsko-mazurskie13 kobiet

  • wielkopolskie31 kobiet

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).