Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIERZYŃSKA

Aktualność danych:

MIERZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (108 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 757 osób, z czego:

757

kobiet

Męska forma nazwiska to MIERZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2209. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIERZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie47 kobiet

 • kujawsko-pomorskie47 kobiet

 • lubelskie18 kobiet

 • lubuskie21 kobiet

 • łódzkie52 kobiety

 • małopolskie49 kobiet

 • mazowieckie63 kobiety

 • opolskie10 kobiet

 • podkarpackie18 kobiet

 • podlaskie36 kobiet

 • pomorskie24 kobiety

 • śląskie34 kobiety

 • świętokrzyskie44 kobiety

 • warmińsko-mazurskie56 kobiet

 • wielkopolskie108 kobiet

 • zachodniopomorskie57 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).