Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIESIĄC

Aktualność danych:

MIESIĄC – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (68 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 130 osób, z czego:

66

kobiet

64

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.03.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2900. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2877. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIESIĄC w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 mężczyzn, 7 kobiet

  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • małopolskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • podkarpackie11 mężczyzn, 10 kobiet

  • śląskie2 kobiety

  • wielkopolskie35 mężczyzn, 33 kobiety

  • zachodniopomorskie6 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).