Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIESIĄCZEK

Aktualność danych:

MIESIĄCZEK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (91 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 165 osób, z czego:

85

kobiet

80

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.06.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2884. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2853. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIESIĄCZEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie21 mężczyzn, 11 kobiet

  • małopolskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • opolskie4 mężczyzn, 12 kobiet

  • podkarpackie2 mężczyzn

  • śląskie45 mężczyzn, 46 kobiet

  • świętokrzyskie2 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).