Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIESZAWSKA

Aktualność danych:

MIESZAWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (18 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 32 osoby, z czego:

32

kobiety

Męska forma nazwiska to MIESZAWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2937. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIESZAWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 kobiet

  • lubelskie18 kobiet

  • podkarpackie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).