Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIESZCZYŃSKA

Aktualność danych:

MIESZCZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (62 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 169 osób, z czego:

169

kobiet

Męska forma nazwiska to MIESZCZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2797. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIESZCZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie8 kobiet

 • kujawsko-pomorskie27 kobiet

 • lubelskie2 kobiety

 • mazowieckie62 kobiety

 • opolskie5 kobiet

 • podkarpackie2 kobiety

 • podlaskie4 kobiety

 • pomorskie7 kobiet

 • śląskie2 kobiety

 • świętokrzyskie2 kobiety

 • warmińsko-mazurskie12 kobiet

 • wielkopolskie2 kobiety

 • zachodniopomorskie22 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).