Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIESZCZYŃSKI

Aktualność danych:

MIESZCZYŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (61 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 173 osoby, z czego:

173

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MIESZCZYŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2768. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIESZCZYŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie25 mężczyzn

  • mazowieckie61 mężczyzn

  • opolskie12 mężczyzn

  • podlaskie8 mężczyzn

  • pomorskie8 mężczyzn

  • śląskie4 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie15 mężczyzn

  • wielkopolskie3 mężczyzn

  • zachodniopomorskie19 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).