Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIESZEK

Aktualność danych:

MIESZEK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (89 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 155 osób, z czego:

83

kobiety

72

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.15.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2886. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2861. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIESZEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • lubuskie6 mężczyzn, 4 kobiety

  • łódzkie41 mężczyzn, 48 kobiet

  • mazowieckie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • opolskie2 mężczyzn, 7 kobiet

  • podkarpackie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie6 mężczyzn, 9 kobiet

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).