Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIESZKALSKA

Aktualność danych:

MIESZKALSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (32 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 156 osób, z czego:

156

kobiet

Męska forma nazwiska to MIESZKALSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2810. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIESZKALSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie20 kobiet

 • kujawsko-pomorskie19 kobiet

 • lubelskie4 kobiety

 • lubuskie8 kobiet

 • łódzkie24 kobiety

 • mazowieckie7 kobiet

 • opolskie32 kobiety

 • podkarpackie3 kobiety

 • pomorskie4 kobiety

 • śląskie2 kobiety

 • wielkopolskie14 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).