Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIESZKALSKI

Aktualność danych:

MIESZKALSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (36 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 167 osób, z czego:

167

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MIESZKALSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2766. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIESZKALSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie23 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie21 mężczyzn

  • lubuskie12 mężczyzn

  • łódzkie25 mężczyzn

  • mazowieckie8 mężczyzn

  • opolskie36 mężczyzn

  • podkarpackie5 mężczyzn

  • wielkopolskie13 mężczyzn

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).