Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIESZKOWICZ

Aktualność danych:

MIESZKOWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (115 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 264 osoby, z czego:

133

kobiety

131

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2833. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2810. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIESZKOWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn, 7 kobiet

  • lubuskie8 mężczyzn, 7 kobiet

  • małopolskie8 mężczyzn, 9 kobiet

  • mazowieckie22 mężczyzn, 22 kobiety

  • podkarpackie61 mężczyzn, 54 kobiety

  • podlaskie11 mężczyzn, 6 kobiet

  • warmińsko-mazurskie3 kobiety

  • wielkopolskie8 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: