Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIETLEWSKA

Aktualność danych:

MIETLEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (15 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 42 osoby, z czego:

42

kobiety

Męska forma nazwiska to MIETLEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2927. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIETLEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • łódzkie2 kobiety

  • opolskie2 kobiety

  • pomorskie15 kobiet

  • śląskie2 kobiety

  • świętokrzyskie5 kobiet

  • zachodniopomorskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).