Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIETLIŃSKA

Aktualność danych:

MIETLIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (25 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 126 osób, z czego:

126

kobiet

Męska forma nazwiska to MIETLIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2843. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIETLIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie25 kobiet

 • kujawsko-pomorskie3 kobiety

 • lubuskie12 kobiet

 • łódzkie8 kobiet

 • mazowieckie13 kobiet

 • opolskie3 kobiety

 • pomorskie4 kobiety

 • śląskie7 kobiet

 • świętokrzyskie16 kobiet

 • warmińsko-mazurskie11 kobiet

 • wielkopolskie18 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).