Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIETLICKA

Aktualność danych:

MIETLICKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (76 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 218 osób, z czego:

218

kobiet

Męska forma nazwiska to MIETLICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2748. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIETLICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie10 kobiet

 • kujawsko-pomorskie19 kobiet

 • lubelskie10 kobiet

 • lubuskie24 kobiety

 • małopolskie5 kobiet

 • mazowieckie8 kobiet

 • podkarpackie3 kobiety

 • podlaskie3 kobiety

 • pomorskie3 kobiety

 • śląskie6 kobiet

 • warmińsko-mazurskie6 kobiet

 • wielkopolskie76 kobiet

 • zachodniopomorskie24 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).