Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIEZIANKO

Aktualność danych:

MIEZIANKO – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (49 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 145 osób, z czego:

71

kobiet

74

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.96.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2898. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2859. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIEZIANKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie9 mężczyzn, 9 kobiet

  • podlaskie28 mężczyzn, 21 kobiet

  • pomorskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie17 mężczyzn, 15 kobiet

  • wielkopolskie3 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).