Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIGAL

Aktualność danych:

MIGAL – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (26 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 71 osób, z czego:

35

kobiet

36

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.97.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2931. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2905. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIGAL w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie14 mężczyzn, 12 kobiet

  • mazowieckie10 mężczyzn, 12 kobiet

  • śląskie5 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).