Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIGASIŃSKA

Aktualność danych:

MIGASIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (31 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 36 osób, z czego:

36

kobiet

Męska forma nazwiska to MIGASIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2933. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIGASIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie31 kobiet

  • mazowieckie2 kobiety

  • opolskie2 kobiety

  • świętokrzyskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).