Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIGASIEWICZ

Aktualność danych:

MIGASIEWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (51 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 120 osób, z czego:

57

kobiet

63

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.9.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2909. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2878. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIGASIEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie17 mężczyzn, 14 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • lubuskie6 mężczyzn, 2 kobiety

  • łódzkie2 kobiety

  • wielkopolskie28 mężczyzn, 23 kobiety

  • zachodniopomorskie6 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).