Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIGASZEWSKA

Aktualność danych:

MIGASZEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (39 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 64 osoby, z czego:

64

kobiety

Męska forma nazwiska to MIGASZEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2905. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIGASZEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie7 kobiet

  • łódzkie2 kobiety

  • mazowieckie2 kobiety

  • śląskie2 kobiety

  • świętokrzyskie2 kobiety

  • wielkopolskie39 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).