Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIGASZEWSKI

Aktualność danych:

MIGASZEWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (41 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 67 osób, z czego:

67

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MIGASZEWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2874. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIGASZEWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie6 mężczyzn

  • mazowieckie5 mężczyzn

  • śląskie4 mężczyzn

  • świętokrzyskie6 mężczyzn

  • wielkopolskie41 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).