Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIGAWA

Aktualność danych:

MIGAWA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (112 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 190 osób, z czego:

87

kobiet

103

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.84.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2882. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2830. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIGAWA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn, 9 kobiet

  • kujawsko-pomorskie60 mężczyzn, 52 kobiety

  • podlaskie2 mężczyzn

  • pomorskie5 mężczyzn, 9 kobiet

  • wielkopolskie15 mężczyzn, 8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).