Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIGDAL

Aktualność danych:

MIGDAL – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (86 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 223 osoby, z czego:

117

kobiet

106

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.1.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2849. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2835. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIGDAL w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie26 mężczyzn, 32 kobiety

  • lubuskie9 mężczyzn, 6 kobiet

  • łódzkie41 mężczyzn, 45 kobiet

  • mazowieckie6 mężczyzn, 5 kobiet

  • podkarpackie2 mężczyzn, 6 kobiet

  • pomorskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie7 mężczyzn, 5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: