Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIGDALSKA

Aktualność danych:

MIGDALSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (154 osoby).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 663 osoby, z czego:

663

kobiety

Męska forma nazwiska to MIGDALSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2306. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIGDALSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie28 kobiet

 • kujawsko-pomorskie154 kobiety

 • lubelskie4 kobiety

 • lubuskie24 kobiety

 • łódzkie52 kobiety

 • małopolskie10 kobiet

 • mazowieckie115 kobiet

 • podkarpackie3 kobiety

 • pomorskie12 kobiet

 • śląskie68 kobiet

 • świętokrzyskie8 kobiet

 • warmińsko-mazurskie13 kobiet

 • wielkopolskie79 kobiet

 • zachodniopomorskie55 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).