Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIGDZIŃSKI

Aktualność danych:

MIGDZIŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (7 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 21 osób, z czego:

21

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MIGDZIŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2920. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIGDZIŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn

  • lubelskie4 mężczyzn

  • małopolskie4 mężczyzn

  • mazowieckie7 mężczyzn

  • opolskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).