Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIGIELICZ

Aktualność danych:

MIGIELICZ – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (37 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 88 osób, z czego:

48

kobiet

40

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.2.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2918. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2901. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIGIELICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • podkarpackie16 mężczyzn, 14 kobiet

  • pomorskie2 mężczyzn

  • śląskie2 kobiety

  • wielkopolskie6 kobiet

  • zachodniopomorskie20 mężczyzn, 17 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).