Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIGO

Aktualność danych:

MIGO – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (82 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 161 osób, z czego:

92

kobiety

69

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.33.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2874. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2872. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIGO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 mężczyzn, 15 kobiet

  • małopolskie40 mężczyzn, 42 kobiety

  • mazowieckie3 mężczyzn

  • śląskie12 mężczyzn, 20 kobiet

  • wielkopolskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).