Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIGOCKA

Aktualność danych:

MIGOCKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (23 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 123 osoby, z czego:

123

kobiety

Męska forma nazwiska to MIGOCKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2843. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIGOCKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie22 kobiety

  • kujawsko-pomorskie11 kobiet

  • lubuskie7 kobiet

  • łódzkie23 kobiety

  • małopolskie16 kobiet

  • podkarpackie6 kobiet

  • pomorskie4 kobiety

  • śląskie17 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety

  • wielkopolskie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).