Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIGODA

Aktualność danych:

MIGODA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (28 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 88 osób, z czego:

46

kobiet

42

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.1.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2920. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2899. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIGODA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • lubuskie7 mężczyzn, 7 kobiet

  • łódzkie8 mężczyzn, 11 kobiet

  • małopolskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie13 mężczyzn, 15 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).