Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIGOWSKA

Aktualność danych:

MIGOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (99 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 192 osoby, z czego:

192

kobiety

Męska forma nazwiska to MIGOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2774. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIGOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie14 kobiet

  • kujawsko-pomorskie7 kobiet

  • łódzkie30 kobiet

  • opolskie8 kobiet

  • podlaskie4 kobiety

  • pomorskie99 kobiet

  • śląskie3 kobiety

  • wielkopolskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).