Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIGOWSKI

Aktualność danych:

MIGOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (102 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 188 osób, z czego:

188

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MIGOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2745. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIGOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn

  • łódzkie30 mężczyzn

  • opolskie7 mężczyzn

  • podkarpackie2 mężczyzn

  • podlaskie4 mężczyzn

  • pomorskie102 mężczyzn

  • śląskie2 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie6 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).