Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIGURA

Aktualność danych:

MIGURA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (61 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 138 osób, z czego:

71

kobiet

67

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.06.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2898. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2866. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIGURA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 6 kobiet

  • lubuskie4 kobiety

  • mazowieckie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • opolskie33 mężczyzn, 28 kobiet

  • śląskie11 mężczyzn, 11 kobiet

  • warmińsko-mazurskie4 kobiety

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).