Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIGUS

Aktualność danych:

MIGUS – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (94 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 318 osób, z czego:

161

kobiet

157

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.03.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2805. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2784. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIGUS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie2 kobiety

 • łódzkie5 mężczyzn

 • małopolskie6 mężczyzn, 2 kobiety

 • mazowieckie20 mężczyzn, 13 kobiet

 • opolskie12 mężczyzn, 15 kobiet

 • podkarpackie3 mężczyzn, 2 kobiety

 • pomorskie8 mężczyzn, 4 kobiety

 • śląskie24 mężczyzn, 22 kobiety

 • świętokrzyskie43 mężczyzn, 51 kobiet

 • warmińsko-mazurskie10 mężczyzn, 13 kobiet

 • zachodniopomorskie8 mężczyzn, 11 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).