Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIGUT

Aktualność danych:

MIGUT – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (350 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 563 osoby, z czego:

286

kobiet

277

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.03.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2680. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2664. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIGUT w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie16 mężczyzn, 15 kobiet

  • kujawsko-pomorskie15 mężczyzn, 10 kobiet

  • lubelskie15 mężczyzn, 21 kobiet

  • małopolskie14 mężczyzn, 16 kobiet

  • mazowieckie6 mężczyzn, 7 kobiet

  • podkarpackie182 mężczyzn, 168 kobiet

  • śląskie10 mężczyzn, 6 kobiet

  • warmińsko-mazurskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).