Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIGZA

Aktualność danych:

MIGZA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (51 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 144 osoby, z czego:

78

kobiet

66

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.18.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2888. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2875. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIGZA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • łódzkie2 kobiety

  • małopolskie27 mężczyzn, 24 kobiety

  • pomorskie13 mężczyzn, 11 kobiet

  • śląskie21 mężczyzn, 28 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).