Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIHILEWICZ

Aktualność danych:

MIHILEWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (33 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 114 osób, z czego:

57

kobiet

57

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2912. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2876. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIHILEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie16 mężczyzn, 13 kobiet

  • małopolskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • opolskie15 mężczyzn, 18 kobiet

  • podkarpackie4 kobiety

  • śląskie9 mężczyzn, 5 kobiet

  • wielkopolskie8 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).