Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIHUŁKA

Aktualność danych:

MIHUŁKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (132 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 259 osób, z czego:

125

kobiet

134

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.93.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2844. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2799. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIHUŁKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie75 mężczyzn, 57 kobiet

  • lubuskie6 mężczyzn, 4 kobiety

  • małopolskie6 mężczyzn, 7 kobiet

  • mazowieckie10 mężczyzn, 10 kobiet

  • opolskie13 mężczyzn, 20 kobiet

  • podkarpackie8 mężczyzn, 10 kobiet

  • śląskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • wielkopolskie4 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: