Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIILLER

Aktualność danych:

MIILLER – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: pomorskim (9 osób), wielkopolskim (9 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 35 osób, z czego:

16

kobiet

19

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.84.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2950. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2922. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIILLER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie2 mężczyzn

  • łódzkie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie3 kobiety

  • opolskie3 mężczyzn

  • pomorskie6 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie5 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).