Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIJAŁA

Aktualność danych:

MIJAŁA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubuskim (16 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 39 osób, z czego:

23

kobiety

16

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.44.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2946. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2917. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIJAŁA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie8 mężczyzn, 8 kobiet

  • śląskie7 mężczyzn, 6 kobiet

  • wielkopolskie3 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).