Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIJAKOWSKA

Aktualność danych:

MIJAKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (31 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 63 osoby, z czego:

63

kobiety

Męska forma nazwiska to MIJAKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2903. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIJAKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie9 kobiet

  • łódzkie4 kobiety

  • mazowieckie31 kobiet

  • śląskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety

  • wielkopolskie9 kobiet

  • zachodniopomorskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).