Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIJAL

Aktualność danych:

MIJAL – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (121 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 407 osób, z czego:

204

kobiety

203

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2762. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2738. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIJAL w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie16 mężczyzn, 23 kobiety

 • lubelskie8 mężczyzn, 5 kobiet

 • lubuskie2 kobiety

 • łódzkie14 mężczyzn, 8 kobiet

 • małopolskie8 mężczyzn, 11 kobiet

 • mazowieckie20 mężczyzn, 20 kobiet

 • opolskie21 mężczyzn, 19 kobiet

 • podkarpackie62 mężczyzn, 59 kobiet

 • śląskie24 mężczyzn, 18 kobiet

 • świętokrzyskie2 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie11 mężczyzn, 5 kobiet

 • wielkopolskie2 mężczyzn

 • zachodniopomorskie7 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).