Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIJALSKA

Aktualność danych:

MIJALSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (78 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 229 osób, z czego:

229

kobiet

Męska forma nazwiska to MIJALSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2737. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIJALSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie11 kobiet

 • lubuskie25 kobiet

 • łódzkie19 kobiet

 • mazowieckie5 kobiet

 • opolskie3 kobiety

 • podlaskie4 kobiety

 • pomorskie3 kobiety

 • śląskie36 kobiet

 • świętokrzyskie5 kobiet

 • wielkopolskie78 kobiet

 • zachodniopomorskie15 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: